Strefa Wysokich Lotów po 28.12.2020 pozostaje otwarta!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 roku zasady działania Strefy Wysokich Lotów ulegają zmianie.

Co się nie zmienia?

 • Grafik zajęć sportowych pozostaje bez zmian
 • Pozostaje możliwość korzystania z infrastruktury sportowej – wejścia o pełnych godzinach
 • Przestrzegamy obowiązujących zasad sanitarnych

Co się zmienia?

 • Współzawodnictwo sportowe, wydarzenia sportowe oraz zajęcia sportowe prowadzimy tylko dla profesjonalistów uprawiających sport (kto może uczestniczyć - szczegóły poniżej)
 • Nie prowadzimy sprzedaży biletów i karnetów online, jedynie na miejscu w parku
 • Po feriach zimowych, tj. od 18.01.2021 Strefa jest otwarta codziennie w godzinach:
  Poniedziałek - piątek od 16:00 do 21:00
  Sobota - niedziela od 10:00 do 21:00

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ SWL?

 • Do 18 roku życia:
  • DZIECI I MŁODZIEŻ W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY
 • Powyżej 18 roku życia:
  • Sportowcy zawodowi
  • Zawodnicy pobierający stypendia sportowe Ministerstwa Sportu
  • Członkowie Kadry Narodowej
  • Członkowie reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpjskiej
  • Uprawiający sport w ramach ligi zawodowej

INSTRUKCJA OBSŁUGI, CZYLI CO ZROBIĆ ABY WEJŚĆ DO PARKU?

Jeśli masz mniej niż 18 lat i nie posiadasz licencji zawodniczej Polskiego Związku Sportowego:

Strefa Wysokich Lotów jest członkiem Polskiego Związku Przeciągania Liny (PZPL). W recepcji parku istnieje możliwość wypełnienia deklaracji PZPL i korzystania z naszej oferty zajęć sportowych i infrastruktury sportowej. Wydrukuj deklarację członkowską, wypełnij ją i weź ze sobą do naszego parku.

Jeśli masz mniej niż 18 lat i posiadasz licencję zawodnika Polskiego Związku Sportowego:

Weź ze sobą dokument potwierdzający ten fakt, nie zapomnij również o wydrukowaniu naszej zgody opiekuna jeśli odwiedzasz nas po raz pierwszy. Możesz wskakiwać do naszego parku i nabywać bilety zgodnie z cennikiem.

Jeśli masz więcej niż 18 lat:

Strefa Wysokich Lotów jest członkiem Polskiego Związku Przeciągania Liny (PZPL). W recepcji parku istnieje możliwość wypełnienia deklaracji licencji zawodnika wyczynowego PZPL i korzystania z naszej oferty zajęć sportowych i infrastruktury sportowej. Wydrukuj deklarację członkowską, wypełnij ją i weź ze sobą do naszego parku.
Zapraszamy również wszystkich pełnoletnich posiadających statut jednej z osób poniżej. Będziemy potrzebowali jakiegoś dokumentu na potwierdzenie tego faktu:

 • Sportowiec zawodowy
 • Zawodnik pobierający stypendium sportowe Ministerstwa Sportu
 • Członek Kadry Narodowej
 • Członek reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpjskiej
 • Osoba uprawiająca sport w ramach ligi zawodowej

ZASADY SANITARNE

 • Zajęcia sportowe odbywają się bez udziału publiczności
 • Na terenie obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek, poza uczestnikami zajęć i trenerami
 • Obiekt i sprzęt jest na bieżąco dezynfekowany
 • Uczestnicy zajęć mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu

WAŻNE INFORMACJE

 1. STREFA WYSOKICH LOTÓW (SWL) JEST OFICJALNYM CZŁONKIEM POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZECIĄGANIA LINY (PZPL) (dokument)
 2. Jako członek zwyczajny ma prawo do startu w zawodach rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzeń sportowych, zgrupowań i obozów sportowych.
 3. Na miejscu, w recepcji SWL istnieje możliwość podpisania deklaracji.
 4. Licencja zawodnika PZPL w polskim związku sportowym umożliwia zawodnikowi korzystanie z infrastruktury sportowej Strefy Wysokich Lotów oraz uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, wydarzeniach oraz zajęciach sportowych organizowanych przez SWL i PZPL.