Zajęcia
ZAJĘCIA 55 MINUT

pojedyncze wejście 35zł

karnet 4 wejść (ważny 1 miesiąc) 120zł
karnet 8 wejść (ważny 2 miesiące) 200zł
karnet 12 wejść (ważny 3 miesiące) 240zł

ZAJĘCIA 85 MINUT

pojedyncze wejście 40zł

karnet 4 wejść (ważny 1 miesiąc) 140zł
karnet 8 wejść (ważny 2 miesiące) 240zł
karnet 12 wejść (ważny 3 miesiące) 300zł