Dokumenty

Sport, zabawa, adrenalina to Strefa Wysokich Lotów!

Ale przede wszystkim bezpieczeństwo! Dlatego też prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi u nas regulaminami.

REGULAMIN STREFY WYSOKICH LOTÓW
REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ
 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
ZGODA OPIEKUNA GRUPY ZORGANIZOWANEJ
OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ