Zajęcia
ZAJĘCIA 1 GODZINA
(AKADEMIA MŁODEGO LOTNIKA, AKROBATYKA, PARKOUR, FREERUN, FITNESS)

pojedyncze wejście 30zł

karnet 4 wejść (ważny 1 miesiąc) 110zł
karnet 8 wejść (ważny 2 miesiące) 180zł
karnet 12 wejść (ważny 3 miesiące) 220zł

ZAJĘCIA 1,5 GODZINY
(AKROBATYKA, PARKOUR, FREERUN, HERO WORKOUT)

pojedyncze wejście 35zł

karnet 4 wejść (ważny 1 miesiąc) 130zł
karnet 8 wejść (ważny 2 miesiące) 230zł
karnet 12 wejść (ważny 3 miesiące) 280zł

SZARFY (1 GODZINA)
 
 

pojedyncze wejście 35zł

karnet 4 wejść (ważny 1 miesiąc) 120zł
karnet 8 wejść (ważny 2 miesiące) 200zł
karnet 12 wejść (ważny 3 miesiące) 240zł

SZARFY, NINJA WARRIOR/TRENING OCR (1,5 GODZINY)
 
 

pojedyncze wejście 40zł

karnet 4 wejścia (ważny 1 miesiąc) 140zł
karnet 8 wejść (ważny 2 miesiące) 240zł
karnet 12 wejść (ważny 3 miesiące) 300zł